Dr. Çağrı Yalgın

Atatürk’ün sözleri…

, Kemal Atatürk’ün Anzaklar hakkındaki sözleri sahih değil diye. Kaynaklarından biri de .


Bunlardan anladığım, aslında Şükrü Kaya’ya ait bir sözün Atatürk’e aitmiş gibi ve keyfi eklemelerle Avustralya’daki bir anıta yazıldığı, sonra bu hatanın yerleşip yayıldığı.

Atatürk’e yakıştırılan sözlerin hesabı yok, da…

Dolayısıyla Kemalizm, Atatürkçülük ve Atatürk hakkında yazılan birçok yazı, edilen bir sürü laf yanlış kaynağa dayanıyor. Doğru olanların da birçok zaman bağlamı eksik: Bahsi geçen söz, ne zaman, nerede, hangi şartlar altında, neyin üzerine söylendi? Bunlar bir kişinin görüşünün değerlendirilmesi için açısından gayet önemli ayrıntılar.

Kanımca yapılması gereken, Atatürk’ün tüm söylevlerinin, demeçlerinin, yazdıklarının teker teker değerlendirilebileceği ve tartışılabileceği bir site. Her sayfada ana kayıt olarak sözün özgün metni, tarihi, yeri ve kaynağı gibi nesnel bilgiler. Yorumlar kısmında ise bu sözün anlamına ve önemine yönelik değerlendirmeler. Başlangıç malzemesi var.

Bunu, “Atatürk var dediyse Mu kıtası varmıştır”cılar gibi, Atatürk’ün sözlerini anlayalım ki dediklerini harfiyen yerine getirelim diye söylemiyorum. Yalnızca Türkiye’de bağımsızlığın ve çağdaşlaşmanın öncüsü olarak gördüğümüz bu insanın görüşleri, neye göre oluştukları daha iyi anlaşılsın, yorumlansın, tartışmalar daha sağlam bir zemine otursun istiyorum, o kadar. Neye inanıp inanmayacağımızı ondan sonra tartışırız.