Dr. Çağrı Yalgın

[A]slında Dr. Mehmet Öz’ün yakınmaya hiç hakkı yok

Prof. Dr. Şükrü Hatun

[A]slında Dr. Mehmet Öz’ün yakınmaya hiç hakkı yok, çünkü kendisi uzun zamandır popülerliği arttıkça şiddeti de artan bir “abartılı hekimlik” pratiği içinde. Bu nedenle de ciddi bilim insanlarının mektubuna maruz kaldı ve şimdi kendisini mağdur gösterme gayretleri ile o da “kumpas” dan bahsediyor. Oysa hekimlik sadelikle, bilimsel doğruların, ortak bilimsel aklın gereklerine göre ve parasal hırs olmadan yapılınca değerli olan bir meslek. Bunun yerine yoksul ve/veya zorda kalan insanların umutlarına mucizevi ve/veya abartılı tedavilerle yaklaşmak, giderek bunları sömürmek ve sıradan insanların hekimlik mesleğine olan temiz güvenlerini sarsmak başlı başına bir suç. Başta görsel basın olmak üzere tüm basının daha sorumlu davranması ve doktor veya doktor taklidi yapan tıp dışı kişilerim reklamının yapıldığı ve bu şekilde masum halkın sömürülmesine kapı açan programlara artık son vermesi gerekiyor.

Prof. Dr. Şükrü Hatun,