Dr. Çağrı Yalgın

Pul dünyasından: Kutadgu Bilig

Türkiye 18 Ekim’de ülkenin ilk posta uçuşunun 55. yıldönümünü, 20 Kasım’da ise sıradan vatandaşların da edinebildiği ilk İslâmî şaheser ve siyasî kitap olan Kutadgu Bilig’in yayınının 900. yıldönümünü kutladı.

Helsingin sanomat, 28 Aralık 1969