Dr. Çağrı Yalgın

Finlandiya’nın bağımsızlığı

Bugün 6 Aralık 2019, Finlandiya’nın bağımsızlığını ilân edişinin 102. yıldönümü, Finlandiya’nın en büyük millï bayramı.

Finlandiya’nın bağımsızlığını, (Bolşevik idaresindeki) Rusya 4 Ocak’ta, Devleti Âliye ise 21 Şubat’ta tanıdı.

Fin hükümeti bağımsızlığının tanınması için önce Batı ülkelerine başvurmuştu. Çünkü Bolşevikleri Rusya’nın meşru hükümeti olarak tanımak istemiyorlardı. Ancak Batı ülkeleri, Rusya tanımadan Finlandiya’yı tanımaya yanaşmayınca başka çare kalmadı.

Lenin de burjuva Fin hükümetinden hiç hazzetmiyordu ama ilke olarak Finlerin kendi kaderlerini tayin hakkı olduğunu düşündüğü için Finlandiya’nın bağımsızlığını hemen tanıdı. Teşekküre gelen Fin heyetini ise ancak etrafındakilerin “ayıp olur” diye itelemesi ile kabul etti.