“Aykırı” bilim adamları

Bu yılın haziranında “aykırı” bir akademik dergiden bahsetmiştim. Tam da o sıralarda Avustralya radyosunun ruhbilim ve sinirbilim konularına dair All in the Mind adlı programının, “aykırı” bilim adamlarının haleti ruhiyesine dair bir bölümü yayınlandı. Tabii hatalı bir görüşü dahi savunsalar onlara uygulanan bu baskı ve davranışlar yanlış ve üzücü. Ancak sormadan da edemiyorum: Gerçekten de… Continue reading “Aykırı” bilim adamları

Türk bilim insanları ve kurumları da İnternet’te ‘günce’ tutmalı

İnternet’in yaygınlaşmasıyla kitleler için bilgiye ulaşım kolaylaştı. Bununla beraber bilgi kirliliği de arttı ve bilim, sağlık gibi konularda bilimsel kaynaklı bilgiler ile sözdebilim safsataları birbirine karıştı. Bu yüzden de insanlar kendilerine sunulan doğru ve yararlı bilgileri, yanlış ve zararlı safsatalardan ayırt edemez hâle geldiler. Ancak son yıllarda bilim insanları da sanal dünyanın imkânlarından giderek daha… Continue reading Türk bilim insanları ve kurumları da İnternet’te ‘günce’ tutmalı

Sıradışı bir dergi

Geçen haftalarda Medical Hypotheses (tıbbi varsayımlar) dergisinin yayıncısı Elsevier, derginin editörünü ya dergiyi hakem denetimine açması ya da istifa etmesi için uyardı. Buckingham Üniversitesi’nde kuramsal tıp profesorü olan editör Dr Bruce Charlton ise ne dergiyi değiştireceğini ne de istifa edeceğini bildirdi. Ben bu dergiyi eskiden beri sevememişimdir. İçinde bilimsel makale yoktur. Onun yerine “aklımıza böyle… Continue reading Sıradışı bir dergi

Süreyya Ülker’in Türkçe öğe ve bileşik adı önerileri

Bu yazıda, tıp profesörü Dr. Süreyya Ülker’in terim çalışmalarından bir bölümü ele alınarak, kimyasal öğe (element) isimlerine önerdiği Türkçe karşılıklar açıklanarak verilmektedir. Türkçe, terim üretmeye çok uygun bir dil olduğu halde Türkçe bilim dili zayıftır. Günümüzde Türkçe terimler çoğunlukla kişisel çabalarla ve bilimin ancak birkaç dalında üretilmektedir. Ülkemiz, bu konuda bir örgütlenmeden yoksundur. Bunun yanı… Continue reading Süreyya Ülker’in Türkçe öğe ve bileşik adı önerileri